Kto może zostać audytorem?

W przypadku zakładów przemysłowych niezbędna jest ciągła optymalizacja procesów w celu zwiększenia dochodów. Dotyczy to zarówno zmniejszenia zapotrzebowania na różne media jak i również nieustannego zwiększania wolumenu produkcji. W tym celu często przeprowadzane są różnego rodzaju testy mające na celu określenie bieżącego stanu rzeczy. Na podstawie tego można podjąć lub zaplanować działania, które pozwolą go poprawić.

Jak uzyskać certyfikat zapotrzebowania energetycznego?

certyfikacja i audyt energetyczny budynkówBardzo często przez inwestorów zlecane są firmom zewnętrznym procesy mające na celu kompleksowe zrealizowanie wyżej wymienionych. Jest to certyfikacja i audyt energetyczny budynków, którego celem jest przedstawienie stanu obecnego oraz określenie możliwych do podjęcia działań wraz z korzyściami które mogą przynieść. Czynności te muszą być realizowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz uprawnienia. Tylko taka osoba jest w stanie rzetelnie przeanalizować procesy zachodzące w firmie. W zależności od wielkości zakładu audyt może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Bardzo często audytor współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu czy technologami, którzy mają szczegółową wiedzę o procesie. Na podstawie tego można określić czy mogą być wdrożone zmiany, które nie zachwieją ciągłości produkcji.

Wynikiem końcowym prowadzonych czynności jest raport oraz sprawozdanie, które zawiera wszystkie ustalenia. Na podstawie dokumentacji wydany może być certyfikat poświadczający, że budynek charakteryzuje się określonym zapotrzebowaniem na energię. Jest to często wymagane przepisami prawnymi, które określają poziomy graniczne. Jak widać obecnie koniecznym jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających optymalizować, a co za tym idzie zmniejszać zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju media.